WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ORGEL HAVENKERK VERDWENEN

SCHIEDAM- Het orgel van de Havenkerk is deze week gedemonteerd voor restauratie. Het instrument uit 1875 was na sluiting van de oorsporonkelijke Roomskatholieke St. Johannes de Doper parochie in 1967 nauwelijks meer bespeeld. Het orgel staat nu op een werkplaats in ’s-Hertogenbosch. Daar wordt het gerestaureerd.
Het kerkgebouw en het mechanisch orgel waren tussen 1975 en 2010 het eigendom van de Johan Maasbach Wereldzending. In die jaren werd het orgel niet gebruikt. Alleen tijdens de Open Monumentendag van 2013 is het onder grote belangstelling nog eens bespeeld door Arjen Leistra, organist van de Grote of St. Janskerk in Schiedam.

Sinds de Johan Maasbach Wereldzending de Havenkerk verliet, is de
kerk het eigendom van de SRI. Deze stichting richt zich op de instandhouding
van het gebouw. Het rijksmonument wordt in afwachting van een nieuwe
bestemming door de stichting gerestaureerd.

Havenkerk, Lange Haven Schiedam