WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN HUURKORTING BEWONERS STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er wordt geen toezegging gedaan om huurders in de Staatsliedenbuurt in Schiedam-Nieuwland een schadeloosstelling of korting op de huur te geven. Ook niet wanneer het gaat om huurders van woningen die gebreken vertonen.

Vanuit de gemeenteraad wordt naar de mogelijkheden geïnformeerd bij het stadsbestuur. Burgemeester en wethouders laten weten dat dit een zaak is tussen verhuurder Woonplus en haar huurders. Het gemeentebestuur laat weten: ‘Woonplus heeft ons laten weten verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen, al wordt hierbij uitgegaan van een periode van 6 jaar. Ook verzekert Woonplus klachten op te pakken en volledige medewerking te verlenen wanneer een handhavingsverzoek zou worden ingediend.

De gemeente Schiedam stuurt wel aan op het laten uitvoeren van een onafhankelijk (vervolg)onderzoek naar de gezondheidssituatie in de woningen in de Staatsliedenbuurt. Woonplus is door de gemeente uitgenodigd om dit te bespreken. Het onderzoek zou moeten worden uitgevoerd door een derde partij in overleg met de GGD. Het onderzoek moet duidelijk maken of de eerder getroffen maatregelen afdoende zijn (geweest) en duiden welke aanvullende maatregelen moeten of kunnen worden getroffen. Als er verantwoord aanvullende maatregelen genomen kunnen worden dan legt Woonplus zich hierbij neer, zo is het voorstel.

De Staatsliedenbuurt wacht op een herstructurering, waarbij het de bedoeling is het
woningbezit van Woonplus af te breken en te vervangen door nieuwe woningen. Deze aanpak zou noodzakelijk zijn, omdat een flink deel van de woningen in de Staatsliedenbuurt sterk gedateerd zou zijnen gebreken vertoont. Bekend zijn onder andere de klachten van huurders over tocht, vocht en
schimmel.

Eén gedachte over “GEEN HUURKORTING BEWONERS STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *