WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN INSPRAAK NA AANPASSING REGELS ROND WARMTENET SCHIEDAM

SCHIEDAM- Inwoners van Schiedam krijgen niet te zien welke regels onlangs zijn aangepast in de Verordening stimuleringslening Nieuwe Energie voor Groenoord. Het stuk wordt niet ter inzage gelegd. De Inspraakverordening van de gemeente staat toe geen inspraak te verlenen van ondergeschikte herzieningen van al eerder vastgesteld beleid.

Met de Verordening Stimuleringslening Nieuwe Energie voor Groenoord 2021 worden particuliere woningeigenaren in Groenoord in staat gesteld de overgang naar een aardgasvrije woning door het aansluiten op het warmtenet te financieren en uit te voeren. Particuliere woningeigenaren die of eigenaar van een eengezinswoning zijn of deel uitmaken van een, al dan niet gemengde, Vereniging van Eigenaren (VvE), kunnen collectief in VvE verband of individueel een beroep op de verordening doen.

Tot vorige maand had welgeteld één VvE in Groenoord besloten om gebruik te maken van het gratis advies over de kleinere maatregelen die de bewoners direct al zelf kunnen nemen aan energiebesparende maatregelen, in afwachting op aanpassingen aan het gebouw voor aansluiting op het warmtenet van Eneco. Het projectteam heeft de afgelopen tijd de bestuurders en beheerders van de VvE’s benaderd. Met een deel hiervan zijn inmiddels gesprekken gevoerd of ingepland. Een aantal VvE’s zijn nog niet bereikt, maar deze zullen binnenkort opnieuw worden benaderd.

Gehoopt wordt dat ook de eigenwoningbezitters in Groenoord zullen aansluiten op het warmtenet van Eneco. Daarvoor moet dan wel een extra hypotheek worden afgesloten (rente 1,2 %) met een looptijd van 30 jaar. Bij galerijwoningen uit de periode 1965 gaat het om een investering van 14.848 euro per huishouden. Dertien Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Groenoord hebben vorig jaar al aangegeven geen aansluiting op het warmtenet te willen, waaronder het Bachplein met vijf grote flats, Subertplein en de drie Z-flats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *