WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GELUIDSNORM VOOR STEMGELUID DAKTERRAS GROOT HANDELSGEBOUW ROTTERDAM

ROTTERDAM- Voor het gebruik van het dak als terras op het Groot Handelsgebouw in Rotterdam is een maximale geluidsnorm voor stemgeluid vastgesteld, zoals vermeld in de plannen voor dit iconische gebouw, een internationaal symbool van de wederopbouw. Het Horecagebiedsplan 2022-2024 is behoudend opgesteld voor het Groot Handelsgebouw, met beperkte uitbreiding van horeca tot en met categorie 2, maar in lijn met het Coalitieakkoord 2022-2026, wordt zware horeca tot en met categorie 4 (nachthoreca) mogelijk gemaakt op specifieke locaties binnen het gebouw, onder voorwaarden.

Om geluidsoverlast te voorkomen, zijn aanvullende regels voorgesteld. Voor het gebruik van het dak als terras gaat het om de maximale geluidsnorm voor mensen stemmen. Voor horeca met meer dan achtergrondgeluid is een akoestisch onderzoek vereist om te voldoen aan de geluidswaarden uit het Besluit kwaliteit Leefomgeving.

In 2019 werd het Groot Handelsgebouw opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Rotterdam Central District (RCD), maar vlak voor de vrijgave in de zomer van 2020, werd het gebouw uit het bestemmingsplan gehaald vanwege onduidelijkheid over de toekomstvisie van de nieuwe eigenaar, GHG B.V. (Jamestown). Inmiddels is het bestemmingsplan RCD zonder het Groot Handelsgebouw onherroepelijk geworden.

GHG B.V. heeft een toekomstvisie voor het Groot Handelsgebouw ontwikkeld, waardoor er nu duidelijke planologische regels zijn. Het bestemmingsplan legt het bestaande volume en de huidige bouwhoogte van het gebouw vast, zonder extra volumes of woonfuncties toe te staan.

Met deze maatregelen blijft het Groot Handelsgebouw een belangrijk en beschermd monument in het hart van Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *