WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GROENLINKS SCHIEDAM WIL TEMPO VERKOOP PANDEN GEMEENTE

SCHIEDAM- De gemeente heeft in 2023 slechts één pand van haar strategisch vastgoed verkocht, terwijl het college had toegezegd om meer aandacht te besteden aan het afstoten van overtollig vastgoed. Dat blijkt uit het meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) dat op de agenda staat van de raadsvergadering van 12 maart. De fractie van GroenLinks (GL) wil dat het stadsbestuur nu wel serieus werk gaat maken van de verkoop van de 31 panden die nog op de nominatie staan om verkocht te worden.

Volgens het MPV heeft de gemeente een portefeuille van 62 panden die als strategisch vastgoed worden aangemerkt. Dit zijn panden die niet tot de kernactiviteiten van de gemeente behoren, maar die wel een maatschappelijke of financiële waarde hebben. De gemeente wil deze panden op termijn verkopen, maar dat blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn. Een deel van de panden is namelijk afhankelijk van gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke plannen, huurcontracten of eigen gebruik. Daardoor heeft de afdeling Vastgoed & Grondzaken geen directe invloed op de verkoopsnelheid.

Het achterblijven van de verkoop heeft grote financiële gevolgen voor de gemeente. De gemeente loopt namelijk inkomsten mis uit de verkoopopbrengsten, terwijl ze wel kosten moet maken voor het onderhoud, de verzekeringen en de beheerlasten van de panden. GL wil daarom dat het college meer inzicht geeft in de kosten en opbrengsten van het strategisch vastgoed en dat het concrete maatregelen neemt om de verkoop te bespoedigen.

De fractie van GL vindt dat de gemeente haar vastgoedbeleid moet herzien en dat ze meer prioriteit moet geven aan het verkooptempo. GL stelt voor om het aantal randvoorwaarden voor de verkoop te minimaliseren en te vertrouwen op het publiekrechtelijk kader, zoals het bouwbesluit, het stedenbouwkundig plan en de welstandsnota. Zo kan de gemeente sneller en efficiënter haar overtollig vastgoed afstoten en haar financiële positie verbeteren.

Eén gedachte over “GROENLINKS SCHIEDAM WIL TEMPO VERKOOP PANDEN GEMEENTE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *