WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GROND SCHIEVESTE SCHIEDAM WORDT BOUWRIJP GEMAAKT

SCHIEDAM- De locatie Schieveste, het gebied tussen de A20 en station Schiedam Centrum, wordt bouwrijp gemaakt voor de beoogde woontorens. De aannemerscombinatie CAS is bezig met het opbreken van het trottoir, de waterberging, de rotonde en het aanleggen van de riolering. Dit leidt tot enkele verkeersmaatregelen en een tijdelijk ‘wandelend bos’.

De werkzaamheden zijn nodig om het terrein geschikt te maken voor de bouw van circa 3.000 woningen, die de komende jaren op Schieveste moeten verrijzen. De gemeente Schiedam wil hiermee een aantrekkelijke woonlocatie creëren, dicht bij het openbaar vervoer en de voorzieningen in het centrum.

De CAS is de afgelopen periode vooral bezig geweest met het opbreken van het trottoir langs Lentiz Life College, het opbreken van de ondergrondse waterberging en het uitvoeren van een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven. Vanaf medio maart gaat de CAS het terrein bij de Zamenhoftunnel voorbelasten met zand. Om dit terrein zijn al hekken geplaatst. De voorbelasting is nodig omdat in dit gebied een verschil in hoogte is.

De rotonde aan de noordzijde van het station wordt vanaf 18 maart opgebroken. De kiss&ride-strook komt hiermee te vervallen. De fietsenstalling is wel bereikbaar. Deze werkzaamheden hebben ook te maken met de aanleg van het riool en met de inrichting van de bouwplaats.

Medio maart worden bomen in bakken langs de looproute op Schieveste geplaatst. Dit ‘wandelend bos’ is ter compensatie van de bomen die voor het bouwrijp maken van de locatie zijn gekapt. De bomen zullen later een plek krijgen in de nieuwe wijk.

Verder is de CAS bezig met het aanleggen van de riolering voor Schieveste. Vanaf dinsdag 2 april is daardoor slechts één kant van de rijbaan op de Schievesteweg beschikbaar voor automobilisten. De gedeeltelijke afsluiting wordt geregeld met verkeerslichten. Langs de gevel van DCMR wordt het riool aangelegd. Voor automobilisten die in de garage van DCMR willen parkeren, is er een omleiding. De afsluiting duurt circa vier weken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *