WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

IN JANUARI TOELICHTING OP BOUW AAN MARATHONWEG VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het ontwerpbestemmingsplan Marathonweg Noord, dat de bouw van maximaal 250 woningen op het voormalige sportterrein van Fortuna en Cion mogelijk maakt, is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, maar het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan ‘Westwijk’, dat de gronden de bestemming ‘Sportdoeleinden’ geeft. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat een juridisch-planologisch kader biedt voor de gewenste ontwikkeling.

Het stedenbouwkundig plan voor het Fortunapark is gebaseerd op het Integrale Programma van Eisen Marathonweg Noord, dat de gemeente heeft vastgesteld voor deze locatie. Het plan houdt rekening met het behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen, die eventueel verplaatst kunnen worden binnen het gebied. Op 16 januari organiseert de ontwikkelaar een tweede informatiebijeenkomst, waar de gemeente uitleg zal geven over de te volgen procedures.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *