WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘JACHTENCONFLICT VLAARDINGEN NIET VERGELIJKBAAR MET KLIMAATVERANDERING’

VLAARDINGEN- Het ‘jachtenconflict’ aan de Oosthavenkade in Vlaardingen is niet te vergelijken met de vermeende wereldwijde ‘klimaatcrisis’. Dat laat het stadsbestuur weten in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Heel de Stad (HdS) over dit onderwerp. HdS vroeg vol cynisme ‘welke bovenmenselijke maatregelen er tot nu toe zijn genomen om deze levensbedreigende situatie (het ‘jachtenconflict’, red.) aan te pakken, en hoe evalueert het college de effectiviteit van deze maatregelen? Zijn er al Nobelprijzen in zicht voor het college?’

Het conflict gaat over de overlast die een aantal bewoners ervaren van de schepen van de watersportvereniging aan de Oosthavenkade. De gemeente zegt dat er geen sprake is van onrechtmatigheden en dat zij slechts een bemiddelende rol heeft in deze kwestie.

De vragen van HdS waren op 23 januari gesteld en zijn nu, na het voorjaarsreces, beantwoord. De fractie had onder meer gevraagd hoe het participatie- en inspraakproces was verlopen, of er iets mis was met het onderzoeksrapport van een extern deskundige en of het college dit conflict als een wereldwijde crisis beschouwde. Deze laatste vraag suggereerde dat het conflict vergelijkbaar zou zijn met de zogenaamde ‘klimaatverandering’, een onderwerp dat veel eenzijdige media aandacht krijgt.

De gemeente verwijst in haar antwoorden grotendeels naar een eerdere beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie StadsBelangen Vlaardingen van 16 januari. Daarin had het college al aangegeven dat de bewoners zich hadden gemeld met klachten over uitzichtbelemmering, vermoeden van illegale bewoning en het lozen van vuil water. Deze klachten zijn onderzocht en er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Ook heeft de gemeente een onderzoeksrapport laten opstellen om de haalbaarheid te bekijken voor een eventuele herinrichting van de jachthaven. Het college zegt dat het probeert te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing middels een bemiddelingstraject. Inmiddels zijn de gesprekken met beide partijen hervat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *