WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

JONGERENVOORZIENINGEN SCHIEDAM-GROENOORD KRIJGEN EEN 10

SCHIEDAM- De wijk Schiedam-Groenoord scoort een 10 op het gebied van jongerenvoorzieningen, volgens de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, waarvan de cijfers recent in handen van raadsleden zijn gekomen. Het opmerkelijk hoge cijfer heeft bij de lokale politici vragen opgeroepen.

Een van de volksvertegenwoordigers wil weten welke voorzieningen precies worden bedoeld met jongerenvoorzieningen, en waarom de inwoners van Groenoord zo tevreden zijn. Het college van burgemeester en wethouders kan hier echter geen antwoord op geven, omdat de vragenlijst van de monitor niet nader omschrijft wat er onder jongerenvoorzieningen valt.

Het college geeft wel aan dat het hoge rapportcijfer vooral een relatieve maatstaf is, die aangeeft hoe de tevredenheid in Groenoord zich verhoudt tot het gewogen gemiddelde van Maassluis en Schiedam. In andere gemeenten zijn inwoners doorgaans nog vaker tevreden over jongerenvoorzieningen. Het college merkt ook op dat het aandeel inwoners dat in Groenoord (zeer) tevreden is met jongerenvoorzieningen, ook in 2019 al relatief hoog was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *