WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

KOSTEN AZC SCHIEDAM LEVERT 3 VRAGEN OP

SCHIEDAM- Vanuit de gemeenteraad worden slechts een handvol technische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over gepresenteerde extra kosten voor de huisvesting van Oekraïners in de stad. Het kostenplaatje levert welgeteld drie hele vragen op vanuit de volksvertegenwoordiging.

Volgens een onlangs gepresenteerd raadsvoorstel staat vast dat Schiedam verplicht wordt te zorgen voor 378 opvangplekken voor asielzoekers, inclusief 32 plekken specifiek voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Geïnformeerd wordt, vanuit de gemeenteraad, naar de totale taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen voor het jaar 2024 en, indien mogelijk, voor het jaar 2025.

Daarnaast wordt er verduidelijking gevraagd over de personele inzet die tussen 2016 en 2018 is geleverd voor de huisvesting van vluchtelingen in het voormalige schoolgebouw in de Johan Braakensiekstraat 12. Een van de fracties wil weten waarom deze inzet niet als basis dient voor het huidige voorstel.

De opvang van Oekraïners in Schiedam, de extra huisvesting van overige asielzoekers, en de verplichte huisvesting van vluchtelingen, zal gevolgen hebben voor de inwoners van de stad. De komst zal leiden tot een verhoogde vraag naar diensten en voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. De kosten voor de opvang en integratie kunnen invloed hebben op de gemeentelijke financiën en mogelijk leiden tot herprioritering van budgetten (bezuinigingen) of verhoging van lokale belastingen. Oekraïners die toegang krijgen tot de arbeidsmarkt kunnen concurreren met inwoners om banen, vooral in sectoren met een tekort aan arbeidskrachten. De noodzaak om Oekraïners te huisvesten, en het verstrekken van verblijfspapieren aan overige asielzoekers, zal druk leggen op de woningmarkt, wat kan leiden tot grotere woningschaarste en stijgende huur- of koopprijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *