WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

LAATSTE WATEROVERLATEN VLAARDINGEN STILGEZET

VLAARDINGEN- In Vlaardingen hebben hoogheemraad Robert Tieman en wethouder Ivana Somers (Leefbaar) een symbolische handeling uitgevoerd om een einde te maken aan vier overlaten. Dit deden zij bij de Trekkade aan de Vlaardingenvaart, waar een van de overlaten zich bevond. Overlaten zijn constructies die ervoor zorgen dat het water in doodlopende sloten niet gaat stinken of overstromen, door het overtollige water naar de riolering te laten stromen.

Dit is echter niet meer wenselijk in het moderne waterbeheer, waarbij het doel is om zo min mogelijk relatief schoon water – zoals regenwater, oppervlaktewater en grondwater – via de riolering af te voeren. Dit heeft namelijk verschillende nadelen. Ten eerste is het zonde om de waterzuivering onnodig schoon water te laten zuiveren. Ten tweede is er door het afvoeren van dit zogenaamde ‘rioolvreemd water’ minder ruimte over in het rioolstelsel om bij hevige regenval voldoende regenwater af te voeren en zo wateroverlast te beperken.

Om deze redenen zijn de overlaten nu op vier locaties afgesloten. In plaats daarvan zijn er kleine gemaaltjes geïnstalleerd. Deze gemaaltjes pompen net genoeg water om het water in beweging te houden, zodat het niet gaat stinken. Het bewegende water stroomt niet meer weg in het riool, maar blijft in de watergangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *