WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘LEEGSTAND IN ROTTERDAM TERWIJL WONINGNOOD HOOG IS’

ROTTERDAM- De fracties van GroenLinks en PvdA in Rotterdam hebben hun ongenoegen geuit over de aanhoudende leegstand van woningen in de wijken Tarwewijk en Kralingen. Ondanks een nijpend tekort aan betaalbare woningen, staan panden al meer dan tien jaar leeg en verkeren in toenemende staat van verval.

De partijen zijn ontevreden over de reactie van de gemeente en de verantwoordelijke eigenaren en vastgoedbeheerders. Uitspraken als ‘We proberen een gesprek aan te gaan… maar we kunnen ze niets verplichten’ en ‘We doen wat we kunnen’ worden als ontoereikend beschouwd. Deze situatie is volgens GroenLinks en PvdA representatief voor een breder probleem in de stad.

Naar aanleiding van recente berichtgeving en de afwijzing van een voorstel voor een leegstandsverordening twee maanden geleden, stellen de fracties een aantal kritische vragen aan de wethouder. Ze vragen zich af of de wethouder het probleem van leegstand erkent en welke maatregelen nodig zijn om eigenaren te bewegen hun panden te benutten.

In het debat over de Woonvisie heeft de wethouder aangegeven dat een leegstandsverordening een rol kan spelen, maar dat eerst meer onderzoek nodig is. GroenLinks en PvdA wijzen erop dat er al veel kennis beschikbaar is over de aanpak van leegstand, zoals bij de VNG en Binnenlands Bestuur. Andere steden zoals Haarlem en Leiden hebben al een leegstandsverordening ingevoerd.

De partijen willen weten of het college op de hoogte is van de ervaringen in andere steden en of het bereid is deze kennis te benutten. Ook vragen ze of de wethouder een leegstandsverordening ziet als een effectief middel en zo ja, wat er nodig is om deze in te voeren. Zo nee, dan zijn ze benieuwd naar andere middelen die de wethouder voor ogen heeft om de leegstand effectief aan te pakken.

3 gedachten over “‘LEEGSTAND IN ROTTERDAM TERWIJL WONINGNOOD HOOG IS’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *