WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘MAASSLUISSE SLACHTOFFER GEWELD LIBANESE ECHTGENOOT’

MAASSLUIS- De Libanese Mustapha K. (32) wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw A. van der S. uit Maassluis heeft mishandeld. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM), dat de man voor de politierechter heeft gedaagd.

Het OM beweert dat K. zijn echtgenote in de periode van 24 juni tot en met 5 juli in hun woning in Maassluis meerdere keren heeft geslagen en geknepen. Hij zou haar onder meer in het gezicht, de armen, de benen en het lichaam hebben geraakt. Ook zou hij haar met kracht bij de armen hebben vastgepakt en geduwd. Het OM baseert zich op art 300 lid 1 en art 304 lid 1 ahf/sub 1° van het Wetboek van Strafrecht, die gaan over mishandeling en verzwarende omstandigheden.

De straf voor mishandeling in Nederland hangt af van de ernst en de omstandigheden van het feit. Volgens de wet, artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht, wordt eenvoudige mishandeling gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete van de vierde categorie. Dit is de lichtste vorm van mishandeling, waarbij er geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel, voorbedachten rade of een bijzondere relatie tussen dader en slachtoffer. Als dat wel het geval is, kan de straf hoger uitvallen. Bijvoorbeeld, als de mishandeling wordt gepleegd tegen een ambtenaar, een gezinslid of een kind, of als de mishandeling leidt tot de dood van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan een strafeis stellen aan de rechter, die rekening houdt met de aard en de ernst van de mishandeling, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de eventuele strafverzwarende of strafverminderende factoren. Het OM gebruikt hiervoor de Richtlijn voor strafvordering mishandeling, die een overzicht geeft van de mogelijke straffen voor verschillende vormen van mishandeling. De rechter beslist uiteindelijk over de op te leggen straf, die kan bestaan uit een gevangenisstraf, een taakstraf, een geldboete of een combinatie daarvan. De rechter kijkt ook naar de oriëntatiepunten voor straftoemeting, die aangeven welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen.

Eén gedachte over “‘MAASSLUISSE SLACHTOFFER GEWELD LIBANESE ECHTGENOOT’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *