WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MAN (51) VLAARDINGEN VERDACHT VAN FAILLISSEMENTSFRAUDE BIJ AUTOBEDRIJF

VLAARDINGEN- De Turkse M. B. (51) uit Vlaardingen wordt ervan beschuldigd dat hij als handelaar en verkoper van goederen, waarvoor hij verschillende bedragen in contanten ontving, geen melding heeft gemaakt van ongebruikelijke transacties. Hij zou daarmee artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben overtreden. Hij zou dit hebben gedaan bij een autobedrijf aan de Strickledeweg in Rotterdam, dat op 1 augustus 2019 failliet ging. Bovendien zou hij voor en tijdens het faillissement vier auto’s, waaronder een touring en een Ferrari type California, uit de boedel hebben weggesluisd en een of meer schuldeisers van het bedrijf op een onrechtmatige manier hebben bevoordeeld. Hij zou de curator niet correct en eerlijk hebben geïnformeerd en betaald, of de auto’s buiten het zicht en beheer van de curator hebben gehouden, of de schuldeisers vlak voor het faillissement hebben bevoordeeld door de auto’s aan hen te leveren.

Het OM beschuldigt B. ervan dat hij meerdere keren de meldplicht voor contante betalingen heeft overtreden. Hij ontving contant geld voor auto’s dat boven de wettelijke limiet lag van 15.000 euro, 25.000 euro (tot 25 juli 2018) of 20.000 euro (vanaf 25 juli 2018). Hij ontving in totaal 39.400 euro rond 20 januari 2017, 42.400 euro rond 25 juli 2017, 55.400 euro rond 28 augustus 2017, 45.567 euro rond 18 september 2017, 46.400 euro rond 13 december 2017, 36.400 euro rond 10 december 2018 en 24.400 euro tussen 25 juli 2018 en 28 februari 2019.

B. wordt er ook van beschuldigd dat hij, samen met een of meer medeverdachten, tussen 1 januari 2017 en 12 augustus 2021, in verschillende plaatsen in Nederland, de faillissementswet heeft overtreden. Hij zou als bestuurder of commissaris van een failliete B.V. niet onverwijld de wettelijk vereiste administratie en de daarbij behorende stukken, zoals een (volledige) grootboekadministratie, kasadministratie, jaarrekeningen en in- en verkoopfacturen, ongeschonden en leesbaar hebben overgedragen aan de curator.

PartijPeiler
een second opinion bij stemadvies

Online stemhulpen worden meestal gemaakt in overleg met politieke partijen. Deze mogen zelf aangeven hoe zij over de voorgelegde stellingen denken. Maar geven die stemhulpen dan wel een eerlijk beeld? PartijPeiler geeft advies op basis van stemuitslagen in de Tweede Kamer. Daardoor leiden vergelijkbare stellingen bij PartijPeiler mogelijk tot een ander advies.

Klik HIER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *