WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MILIEUCLUB WIL AZC VLAARDINGEN SPAREN

VLAARDINGEN- In Vlaardingen overweegt de Stichting Groeiend Verzet, die haar wortels heeft in de acties tegen een afvalstortplaats en later tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel, dat er ruimte is voor flexibiliteit in de huidige plannen voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI De Groote Lucht). Dit zou betekenen dat het Asielzoekerscentrum (Azc) bij het bedrijventerrein Vergulde Hand gehandhaafd kan blijven. De stichting is van mening dat het sluiten van het Azc in 2026, zoals eerder overeengekomen, een onmenselijke daad zou zijn, omdat het de Oekraïense bewoners zou dwingen te verhuizen.

De stichting blijkt al overleg gepleegd te hebben met een beleidsadviseur van de gemeente, waarbij onder meer de toekomst van het Azc ter sprake kwam. Groeiend Verzet is tegen het idee om de flexwoningen te verplaatsen. Zij voeren aan dat hierdoor miljoenen euro’s aan investeringen in de infrastructuur van het Azc voortijdig zouden moeten worden afgeschreven. Bovendien zou het verplaatsen van het Azc en het aanleggen van nieuwe infrastructuur op een andere locatie aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het plan zou ook alleen uitvoerbaar zijn op locaties die reeds bestemd zijn voor woningbouw, wat zou resulteren in een netto verlies van 400 woningen. Dit zou een onverstandige zet zijn, meent de stichting, in een tijd waarin er een grote behoefte is aan nieuwe woningen.

De stichting stelt voor om de kantoren, parkeerplaatsen en ruimtes voor de bediening en aansturing van de zuiveringsprocessen niet op het huidige terrein te bouwen, maar aan de andere kant van de dijk. Daar zou voldoende ruimte zijn tussen de dijk en het Azc. Deze faciliteiten zouden niet vallen onder de milieucategorie 5.1 voor zware industrie.

Tot op heden zijn deze plannen nog niet publiekelijk besproken met de gemeenteraad. Het is ook onduidelijk op welke gronden de stichting aanspraak maakt op zeggenschap of ten minste inspraak in deze aangelegenheden en namens hoeveel inwoners wordt gesproken: een stichting heeft geen leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *