WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MILJOENEN VOOR AANKOOP PAAR HONDERD WONINGEN ROTTERDAM-ZUID

ROTTERDAM- Een bedrag van 28 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds is toegekend aan de gemeente Rotterdam voor de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van de woningen op Zuid. Dit is het hoogste bedrag dat een gemeente kan krijgen uit dit fonds, dat bedoeld is om de volkshuisvesting in Nederland te stimuleren. De gemeente Rotterdam gaat niet alleen de woningen opknappen, maar ook de buitenruimte en de mobiliteit rondom de woningen verbeteren. Hiervoor legt de gemeente zelf nog een extra bedrag bij, dat afkomstig is uit de 80 miljoen euro die in het coalitieakkoord gereserveerd zijn voor het Nationaal Programma op Zuid (NPRZ) wonen.

De woningen die in aanmerking komen voor deze aanpak liggen in het gebied dat onderdeel is van het NPRZ. Het doel van dit programma is om de sociaaleconomische positie van de bewoners van Rotterdam-Zuid te versterken en te zorgen dat zij prettig en veilig kunnen wonen en werken in hun wijken. Met de financiële impuls van het Volkshuisvestingsfonds kan de gemeente 255 woningen aankopen om ze te renoveren of te verbouwen tot grotere woningen. Daarnaast worden bij ongeveer 160 woningen de gevels opgeknapt door middel van gevelreiniging, vervanging van ramen en kozijnen en het aanpakken van onveilige balkons. De gemeente moet de plannen nog verder uitwerken en zal de bewoners hierbij tijdig betrekken en informeren.

Het Volkshuisvestingsfonds is een fonds dat gemeenten financieel ondersteunt bij het opknappen van woningen, vooral particuliere woningen, die in slechte staat verkeren. Het fonds maakt deel uit van een brede aanpak om de leefbaarheid in wijken te verbeteren, waarbij ook aandacht is voor de sociale en economische aspecten. Het fonds is de belangrijkste bron van cofinanciering vanuit het Rijk voor het aanpakken van woningen in het NPRZ, naast de eigen gemeentelijke middelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *