WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MOGELIJK UITSTEL VERPLICHTE HUISVESTING VLUCHTELINGEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het college van B en W is bereid om te kijken naar het plan van ONS.Vlaardingen om aan de haringstad toegewezen vluchtelingen op het luxe cruiseschip ‘de Silja Europa’ in de Rotterdamse Merwehaven te plaatsen, maar Vlaardingen wil eerst meer weten over de voorwaarden, de gevolgen en de kosten van deze ‘oplossing’. Het overleg hierover is nog gaande. Het college zal pas een besluit nemen als alles duidelijk is. De Silja Europa wordt nu al gebruikt als een doorstroomlocatie voor vluchtelingen die aan Vlaardingen zijn gekoppeld. Zij tellen pas mee voor de taakstelling als ze een woning krijgen. Als Vlaardingen kiest voor een langere opvang op de Silja Europa, tellen ze wel meteen mee. De precieze regels hiervoor worden nog uitgezocht en afgesproken met het COA en het Rijk.

Er wordt maandelijks bestuurlijk overlegd over de asielopgave. Er is ook een ambtelijke Taskforce die zich voorbereidt op de mogelijke Spreidingswet. Het college vindt regionale samenwerking nodig en gewenst om de zogenaamde asielcrisis, als gevolg van de open EU-grenzen, aan te pakken. De huisvesting van Oekraïners valt nu nog onder de Veiligheidsregio Rotterdam, maar zal binnenkort onder de Regionale Regietafel Asiel vallen, als de wetgeving verandert.

De gemeente en de woningcorporaties overleggen maandelijks over de huisvesting. De corporaties houden alle huuropzeggingen bij. Vrijkomende woningen worden aangeboden volgens de regels van de ‘verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2021’. Ook passen de corporaties directe bemiddeling en passend toewijzen toe. Bij elke huuropzegging wordt bepaald of de woning via Woonnet Rijnmond wordt aangeboden, of wordt gebruikt voor vluchtelingen of andere urgente doelgroepen. Bij vrijkomende eengezinswoningen worden deze nu nog met voorrang verhuurd aan een woningzoekende uit Vlaardingen, maar in enkele gevallen wordt een eengezinswoning ook al ingezet voor het huisvesten van een groot gezin van een vluchteling.

Vlaardingen heeft geen plaats meer voor asielzoekers en vluchtelingen, zo zouden wethouder Ivana Somers (Leefbaar) en burgemeester Bert Wijbenga (VVD), sinds vorig jaar augustus inmiddels verkondigen bij verschillende (regionale) instanties en de veiligheidsregio. Wethouder Somers wilde eind september 2021 ook al aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en VluchtelingenWerk Nederland laten weten dat Vlaardingen geen extra opvang en huisvesting kon bieden, maar kort na zijn aantreden als burgemeester van Vlaardingen, besloot Wijbenga zonder overleg met de gemeenteraad om een drijvend Azc in de buitenhaven toe te staan. Ook is nadien een asielzoekerscentrum exclusief voor Oekraïners gebouwd. Somers en Wijbenga hebben dit in hoog tempo door de gemeenteraad geloodst.

Bij het bouwen van nieuwe woningen in Vlaardingen en bij bevolkingsprognoses wordt rekening gehouden met de druk op voorzieningen (onder meer scholen en huisartsen), maar Vlaardingen hangt daar vooralsnog geen quotum aan.

Eén gedachte over “MOGELIJK UITSTEL VERPLICHTE HUISVESTING VLUCHTELINGEN VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *