WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OM OVERHEID BIJ DE LES TE HOUDEN: ARTIKEL 1 GRONDWET IN RAADSZAAL SCHIEDAM

SCHIEDAM- Artikel 1 van de Grondwet heeft een prominente en permanente plek gekregen in het Schiedamse Stadskantoor. D66-wethouder Anouschka Biekman heeft een bord onthuld in de Aleidazaal met het artikel om het inclusieve karakter van de gemeente te benadrukken. Over het artikel bestaan veel misverstanden.

Artikel 1 van de Grondwet is namelijk voor de overheid bedoeld, omdat de overheid de plicht heeft om de grondrechten van alle mensen die zich in Nederland bevinden te respecteren en te beschermen. De overheid mag dus geen onderscheid maken tussen mensen op basis van bijvoorbeeld hun godsdienst, ras of geslacht. De overheid moet ook zorgen dat de wetten en regels die zij maakt en uitvoert in overeenstemming zijn met het gelijkheidsbeginsel. Artikel 1 van de Grondwet geldt dus voor de overheid zelf en de manier waarop de overheid omgaat met de inwoners van Nederland.

Met name de afgelopen 3 jaar heeft de Nederlandse overheid beleid gevoerd dat een inbreuk vormden op de grondrechten van de burgers, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering, godsdienst, onderwijs, privacy en gelijke behandeling. Grondrechten werden niet gerespecteerd en beschermd door het opleggen van beperkingen die niet proportioneel en noodzakelijk waren. Critici wijzen er ook op dat de overheid niet altijd een duidelijke en specifieke wettelijke grondslag had voor de zogenaamde coronamaatregelen, en dat de democratische controle en de rechterlijke toetsing daarvan ontbraken. Zij tonen aan dat de overheid te veel macht naar zich toe heeft getrokken, en dat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die de noodverordeningen moet vervangen, te veel ruimte laat voor de overheid om de grondrechten nog veel vaker te beperken zonder voldoende waarborgen.

In Schiedam heeft de toenmalige burgemeester Cor Lamers (CDA), meer nog dan veel andere burgemeesters elders in Nederland, fanatiek gejaagd op overtreders van de niet proportioneel en noodzakelijk maatregelen. Lamers heeft ook openlijk gefantaseerd over het verplicht toedienen van de prikken die nu steeds meer in verband worden gebracht met de aanhoudende oversterfte.

3 gedachten over “OM OVERHEID BIJ DE LES TE HOUDEN: ARTIKEL 1 GRONDWET IN RAADSZAAL SCHIEDAM

    1. Het was blijkbaar te veel gevraagd om de burgers gelijk te behandelen, ongeacht hun vaccinatiestatus. Miljoenen Nederlanders werden maandenlang buitengesloten van de samenleving, zonder dat daar een goede reden voor was. Dit was een schending van de grondwet en de menselijke waardigheid.

  1. Zeg Biekman: Dat statushouders voorrang moeten krijgen op de huurwoningen is pure discriminatie op de Nederlanders. Hang dat bord maar op de toegangsdeur naar de bestuursvleugel en boven je buro.
    De grondwet somt een aantal essentiële voorwaarden en/of verlangens op, waaraan de staat zou moeten voldoen om zich democratisch of beschaafd te kunnen/mogen noemen.
    Werk te doen, big mamma!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *