WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BIJEENKOMST OVER OMSTREDEN BOUWPLANNEN MAASSLUIS-WEST

MAASSLUIS- Een deel van de buurtbewoners houdt bedenkingen bij de concept-gebiedsvisie van Maassluis Station West, die centraal zal staan tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Deze sessie vindt plaats op woensdag 24 april in Theater Koningshof en belooft een belangrijk platform te bieden voor discussie over het omstreden project.

De gebiedsvisie, die het gebied rondom winkelcentrum de Koningshoek, het grasveld aan de Uiverlaan, de station West locatie inclusief de parkeerplaatsen en de Chopinlocatie omvat, is een heet hangijzer. De bijeenkomst is bedoeld om alle geïnteresseerden, ondernemers en omwonenden te informeren over de huidige stand van zaken en om input te verzamelen voor het participatietraject. Dit traject moet leiden tot een gebiedsvisie die breed gedragen wordt.

De bewonersorganisatie BOBK, die meer dan 400 huishoudens zegt te vertegenwoordigen, heeft recentelijk een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het college van Maassluis. Hierin uiten zij hun zorgen over het bouwplan voor 520 woningen op het terrein van winkelcentrum Koningshoek. De organisatie vindt het plan te grootschalig, te hoog en niet realistisch. Zij pleiten voor meer inspraak en een alternatief plan dat rekening houdt met de leefbaarheid, sociale veiligheid en de faciliteiten in de wijk.

De oprichting van BOBK kwam als reactie op het besluitvormingsproces van de gemeente, waarbij bewoners zich buitengesloten voelden. Een enquête onder de bewoners toonde aan dat een groot deel van hen denkt dat de gemeente hun bezwaren niet serieus neemt en afdoet als ‘nimby-gedrag’.

De kritiekpunten van de BOBK richten zich op het afwijken van eerdere beloftes van de gemeente en de vrees voor verlies van groen, toename van verkeer, parkeerproblemen, verslechtering van sociale cohesie en aantasting van het karakter van de stad. De organisatie roept op tot een realistischer plan dat ook de leefbaarheid en behoeften van huidige bewoners in acht neemt.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via participatie@maassluis.nl, waarbij men wordt gevraagd aan te geven of er iemand meekomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *