WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STRENGE REGELS VOOR KAMERVERHUUR IN ROTTERDAM

ROTTERDAM- Het stadsbestuur van Rotterdam komt met strengere regels voor kamerverhuur en nieuwe nulquotumgebieden, gebaseerd op een objectieve beoordelingsmethode die al in Amsterdam wordt toegepast. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de derde aanpassing van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021.

De voorgestelde maatregelen omvatten het vergunningplichtig houden van kamerverhuur aan drie mensen, met een onderscheid tussen vergunningen voor drie mensen en die voor vier of meer bewoners. Daarnaast wordt een nieuwe methode geïntroduceerd voor het aanwijzen van nulquotumgebieden, waarbij een wijk een nulquotumgebied wordt als het aantal verleende vergunningen groter is dan 5% van het aantal woningen in die wijk met een oppervlakte groter dan 60 m².

Partijen in de gemeenteraad hebben verschillende voorstellen voor inhoudelijke wijzigingen aangedragen. De Partij voor de Dieren pleitte voor het handhaven van de huidige normen voor vergunningplicht in nulquotumgebieden. Leefbaar Rotterdam benadrukte het belang van kamerverhuur aan drie bewoners. De VVD stelde een meer objectieve onderbouwing voor de aanwijzing van nulquotumgebieden voor, waar geen vergunningen voor kamerbewoning meer worden verleend.

Het college heeft positief gereageerd op het amendement, dat nog steeds voorziet in de behoefte om extra woonruimte te creëren en een objectief criterium toevoegt aan de onderbouwing voor het bepalen van de nulquotumgebieden. De voorgestelde criteria zouden leiden tot de aanwijzing van de buurten Bergpolder, Carnisse, Kralingen Oost, Kralingen West, Oud Mathenesse en Tarwewijk als nulquotumgebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *