WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OMWONENDEN SINGELSCHOOL SCHIEDAM GEINFORMEERD

SCHIEDAM- De stichting Primo heeft afgelopen woensdag een informatieavond voor de omwonenden van de Singelschool gehouden. Zo’n kleine dertig direct omwonenden hebben die avond hun vragen gesteld en hun zorgen geuit over consequenties van de sloop van de Singelschool. Er werden veel vragen gesteld over hoe de woningen zouden worden gecontroleerd voor en na de sloop en wie de eventuele schade betaalt. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de bouwoverlast en de mogelijke risico’s van het vrachtverkeer voor de woningen. Ook kwam het onderzoek naar een mogelijke blindganger bij de Singelschool aan de orde. De informatieavond zou verhelderend zijn geweest voor de bezoekers. Toch zijn nog niet alle zorgen weggenomen.
Singelschool 3
De woningen in de omgeving van de school worden onderzocht middels een bouwrisico-onderzoek voordat de sloop start. Het aantal woningen dat wordt onderzocht, is op verzoek van een aantal omwonenden uitgebreid. De bouwer vertelde dat deze zogenaamde nulmeting wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf. Mocht er na de sloop schade worden geconstateerd ten gevolge van de sloop dan zal de bouwer zorgen voor herstel, zei de bouwer. Ook bij de start van de bouw wordt opnieuw een nul meting gedaan in de woningen. Ook werd gevraagd hoe het zat met de sloopmelding bij de gemeente.

Naast een funderingsonderzoek aan de Singelschool zijn de woningen in Oost de afgelopen jaren door de gemeente gemonitord op hun fundering. Woningen waar geen problemen te zien waren, zijn in de loop der jaren uit de monitor gehaald. Toch waren bewoners daar niet gerust op en vroegen de gemeente om deze woningen opnieuw op te nemen. De gemeente heeft dit toegezegd. Verder wordt de groep woningen in de monitor uitgebreid met een aantal woningen op de Korte Singelstraat.

De wijktoezichthouder vertelde dat het onderzoek naar de blindganger bij de Singelschool nog niet klaar is. Hij verwacht binnenkort meer duidelijkheid daarover. De sloop kan niet eerder starten dan dat dit duidelijk is. Verder werden er veel vragen gesteld over hoe de sloop en de bouw zou verlopen en kwam de verkeersafwikkeling aan bod als de school eenmaal klaar is. Bewoners gaven aan niet tevreden te zijn met hoe dit tot nu toe in zijn werk gaat. De directeur van de Singelschool nodigt deze bewoners uit om te praten over een effectief verkeersplan dat de overlast voor de bewoners van de Singel zal verminderen.
Alle vragen die door de aanwezige bewoners zijn gesteld en de gegeven antwoorden, worden binnenkort gepubliceerd door de Stichting Primo. Ook de gemeente schiedam zal de vragen en antwoorden publiceren op haar website.