WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

PARKEERGELD SCHIEDAM NIET MEER IN SPAARPOT

SCHIEDAM- De meeropbrengsten van het uitbreiden van betaald parkeren in Schiedam worden gebruikt om de mobiliteit te verbeteren (de aanleg en exploitatie van parkeerterreinen aan de randen van de wijk om de parkeerdruk in de wijk te verminderen). Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. De afgelopen jaren gingen de opbrengsten uit het betaald parkeren naar de pot van de algemene middelen.

Het totaal aan extra parkeerinkomsten in het jaar 2025 bedraagt in totaal 1,85 miljoen euro. Dit cijfer is door het gemeentebestuur bekend gemaakt, vlak voor het zomerreces.

In 2016 heeft de gemeente Schiedam verbeteringen binnen de parkeerorganisatie doorgevoerd. Er is toen ook een analyse gemaakt van de kosten en opbrengsten van het parkeren. Hieruit bleek dat er onvoldoende inzicht was in de uitvoeringskosten en dat de kosten en opbrengsten niet goed begroot waren. Er zat een structureel gat in de begroting.

Het invoeren van betaald en vergunninghoudersparkeren in het zuidelijk stadsdeel (onder de A20) is een onderdeel van de mobiliteitsvisie die al door de gemeenteraad is vastgesteld.

In september wordt de eerste wijkraadpleging gehouden over betaald en vergunningparkeren in Schiedam-West. In november volgt de Gorzen en begin 2022 Nieuwland en Bijdorp.

De enquête waarin bewoners en bedrijven in West het tijdvenster voor betaald en vergunningparkeren kunnen kiezen wordt uitgezet na afloop van de schoolvakanties op 30 augustus. De enquête sluit op 20 september. Tijdens de enquête zal de gemeente extra publiciteitsmiddelen inzetten om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken om de enquête in te vullen.

3 gedachten over “PARKEERGELD SCHIEDAM NIET MEER IN SPAARPOT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *