WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OVERDRACHT ARCHIEF BRANDWEER VLAARDINGEN

VLAARDINGEn- Het Vlaardingse Stadsarchief beheert al heel lang diverse brandweer-archieven. Het oudste is het Schouwboek van het Brandgeweer uit 1610, maar ook de archieven van het college van brandmeesters (1797-1963) en van de Brandweer Vlaardingen (1964-ca. 2000) liggen brandveilig opgeslagen in de depots aan het Plein Emaus. Op de Open Dag die de Vlaardingse Brandweer op 20 september houdt, zal daar het een en ander aan toegevoegd worden.
raadhuis Vlaardinger-Ambacht
Op zaterdag 20 september 2014 wordt in de Vlaardingse brandweerkazerne (Hoogstad 501) van 10.00-16.30 uur een open dag worden gehouden.

Er worden diverse demonstraties (blussen, beknelde personen bevrijden) gegeven, hypermoderne nieuwe voertuigen worden getoond en kinderen kunnen zich vermaken op een springkussen of zelf de straalpijp hanteren. Ook de politie en andere partijen uit de veiligheidsketen zullen zich er presenteren.

Op deze dag zal ook officieel aandacht worden gegeven aan iets heel anders. Minder spectaculair, maar ook erg belangrijk: de overdracht en veiligstelling van historische brandweerarchieven, waarop het Stadsarchief en de Historische Vereniging Vlaardingen hadden aangedrongen.
input (1)
Allereerst betreft het het archief van de in 1930 opgerichte Brandweerliedenvereniging DOV (‘Door Oefening Vaardig’). Daarin bevonden zich onder andere foto’s van het eerste lustrum in 1935 en van bijzondere branden in 1929 en 1930 (Hakbijl en Oliegoedfabriek Van Toor). De heer Kees Verhulst, vrijwillig waarnemend commandant en amateur-historicus, verzamelde deze foto’s in drie banden en bood ze bij zijn functioneel leeftijdsontslag in 1978 als een soort afscheidscadeau aan de korpsleiding aan. Sindsdien werd er voortgebouwd aan dit foto-archief, vaak met van persfotografen verkregen materiaal. Ook deze collectie, die inmiddels uit 18 banden bestaat en door beroepsbrandweermannen René Verkerk en Ed Verbaarschot zijn geordend en gedigitaliseerd, gaat voor het nageslacht het depot van het Stadsarchief in.

Omdat Vlaardingen sinds 2000 geen zelfstandige brandweer meer kent, is het zaak dit waardevolle materiaal nu over te dragen.

Om 13.00 zal cluster-commandant Maasmond (Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland), Walter Verduyn, symolisch één van de archiefdozen dozen in handen stellen van burgemeester Bert Blase, die niet alleen formeel opperbevelhebber van de Brandweer is, maar ook het Stadsarchief in zijn portefeuille heeft. Op zijn beurt draagt hij het DOV-archief en de brandweer-foto-collectie dan weer over aan stadsarchivaris Harm Jan Luth. Zo zal weer een stuk Vlaardingse geschiedenis veiliggesteld zijn.