WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VVD VLAARDINGEN EIST DAADKRACHT

VLAARDINGEN- De Vlaardingse VVD-fractie komt met een motie waarin wordt geëist dat het Stadsbestuur ieder democratisch genomen besluit met verve, daadkracht en inzet dient uit te voeren. Aanleiding is de -naar het oordeel van de VVD- gebrekkige inzet bij het uitvoeren van een aangenomen motie van de VVD om bij verkeersminister Schultz van Haegen aan te ringend op realisatie van op- en afritten bij de aanleg van de Blankenburgtunnel.

De VVD gaat er van uit dat alle partijen deze motie zullen ondersteunen.  Immers, nu betreft het een niet-serieus uitgevoerde motie van de VVD; in een volgend geval kan het een motie betreffen van een andere partij die door het College niet serieus wordt uitgevoerd.