WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

POLLERS VLAARDINGEN OMLAAG

VLAARDINGEN- Het Vlaardingse stadsbestuur heeft besloten de omstreden pollers aan de Westhavenplaats overdag zoveel mogelijk omlaag te houden. De beweegbare palen in het wegdek zijn in juni 2013 geplaatst met het doel de Westhavenkade autoluw te maken. Sinds de plaatsing hebben de pollers voor diverse ongelukken gezorgd, waarbij voertuigen via de onverwacht opkomende palen werden gelanceerd. Daar komt binnenkort een einde aan. Het college heeft besloten van de Westhavenplaats een erf met een maximum snelheid van 15 km per uur te maken.

Laden en lossen mag overal, parkeren niet. De venstertijden worden ingekort. Gedurende het terrassenseizoen (1 april tot en met 31 oktober) is de Westhavenplaats voor motorvoertuigen afgesloten van 17.00 uur tot de volgende ochtend 06.00 uur. Tijdens de winterperiode  (1 november tot en met 31 maart) vindt de afsluiting plaats op vrijdag van 22.00 uur tot zaterdag 03.00 uur en zaterdag van 22.00 uur tot zondag 03.00 uur. Buiten deze tijden staan de pollers permanent omlaag. Het eenrichtingsverkeer blijft gehandhaafd, vanaf de zijde van de Dayer richting de Oude Havenbrug.

Met deze verkeersmaatregelen hoopt het college dat de Westhavenplaats gebruiksvriendelijker wordt en kan de bebording worden geminimaliseerd.