WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TEBODIN NAAR STATIONSPLEIN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Ingenieurs- en adviesbureau Tebodin vestigt zich per november aan het Stationsplein. Het bedrijf betrekt het bedrijfsverzamelgebouw aan de oostelijke kant van het plein. Het tot kantorenlocatie ontwikkelde gebied Schieveste zou zich daarmee opnieuw bewijzen als aantrekkelijke vestigingslocatie voor regionaal opererende bedrijven. Tebodin brengt zo’n 200 hoogwaardige arbeidsplaatsen naar Schiedam (230 werknemers). De afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Schiedam, die het gebouw nu nog gebruikt, verhuist medio november naar de voormalige Fortis Bank op de hoek van de Broersvest en het Stadserf.

Archief: Stationsplein.
Archief: Stationsplein.

Vooral door de ligging met goede vervoersverbindingen zou Schieveste, volgens de gemeente Schiedam, een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor regionaal opererende bedrijven. Tot nu hebben vooral instellingen zich in het gebied gevestigd. Zoals de DCMR en Lentiz LIFE College.

De komst van Tebodin maakt het mogelijk dat Werk & Inkomen zich vestigt in de nabijheid van het Stadskantoor, waardoor bovendien een leegstaande kantorenlocatie in de Schiedamse binnenstad een nieuwe invulling krijgt.