WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

POOLSE ARBEIDSMIGRANT (47) VLAARDINGEN MISHANDELT ECHTGENOTE

VLAARDINGEN- De Poolse arbeidsmigrant M.B. K. uit Vlaardingen moet voor de politierechter verschijnen, omdat hij zijn echtgenote heeft mishandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat de 47-jarige K. op 28 oktober 2022 in Maassluis zijn vrouw meerdere keren in haar gezicht heeft geslagen en gestompt, waardoor zij letsel heeft opgelopen aan haar neus en oog. Daarnaast zou K. ook een ruit van een deur hebben kapotgemaakt, zonder toestemming van de eigenaar. De ruit, of in ieder geval een deel ervan, behoorde toe aan een woningbouwvereniging in Maassluis.

Het OM wil dat K. wordt veroordeeld op grond van drie artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Het eerste artikel is art. 300 lid 1, dat gaat over mishandeling. Dit is het opzettelijk en wederrechtelijk toebrengen van pijn of letsel aan een ander. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een geldboete van de vierde categorie. Het tweede artikel is art. 304 lid 1 ahf/sub 1°, dat een strafverhoging bepaalt voor mishandeling tegen een familielid. Als de dader het misdrijf begaat tegen zijn echtgenoot of levensgezel, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd. Het derde artikel is art. 350 lid 1, dat gaat over vernieling of beschadiging. Dit is het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *