WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘PRIVACY WIJKTEAMS NIET OP ORDE’

MAASSLUIS- Met de facebook pagina ‘stopjeugdzorg’ wordt verwarring gezaaid in Maassluis (klik HIER). Volgens de initiatiefneemster achter de pagina is de privacy van ouders en kinderen in het geding wanneer zij binnenkort een beroep doen op de sociale wijkteams.

Vanaf 1 januari 2015 moeten gemeenten de jeugdzorg zelf regelen. Dat wordt één van de taken van de wijkteams, maar voor de uitvoering daarvan is in Maassluis nog geen privacyprotocol opgesteld. Het Wijkteam Maassluis erkent dat, maar zegt dat daaraan wordt gewerkt en dat er ook nu al duidelijke afspraken rond de privacy bestaan.

Op de facebook pagina ‘stopjeugdzorg’ wordt geadviseerd weg te blijven bij de wijkteams en nooit een toestemmingsverklaring te tekenen voor het delen van gegevens.
DSC00014
Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag wordt dat advies niet onderschreven. De privacywaakhond vindt het nog veel te vroeg om conclusies te trekken. De Wijkteams werken nu nog vanuit de voorbereidende fase voor onder meer de jeugdpsychiatrie. In september vergadert de Tweede Kamer over de kwestie. Het CBP vertrouwt er daarom op dat zaken voor 1 januari 2015 goed zijn geregeld.

De initiatiefneemster achter de facebook pagina zegt geen tijd te hebben om op de reacties van het wijkteam en het CBP te reageren.