WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

PROVINCIE TIKT SCHIEDAM OP VINGERS

SCHIEDAM- Het stellen van extra inkomenseisen aan nieuwe huurders in Schiedam-Oost blijkt per direct te zijn beëindigd op last van de Provincie Zuid-Holland. Verhuurder Woonplus verlangde het afgelopen jaar van woningzoekenden in Oost dat zij inkomsten uit werk hadden boven bijstandsniveau.

Schiedam wilde de instroom van Polen en Bulgaren naar de wijk Oost stoppen. De provincie staat dit -voorlopig- niet toe.
Schiedam wilde de instroom van Polen en Bulgaren naar de wijk Oost stoppen. De provincie staat dit -voorlopig- niet toe.

Door een wijziging van de Huisvestingwet, per maart 2014, is het hanteren van zo’n extra inkomenseisen alleen mogelijk met toestemming van de minister. Die toestemming wordt vervolgens alleen gegeven wanneer een kwart van de wijk bestaat uit werklozen en bijna de helft van alle inwoners behoort tot de minima. Een buurt valt dan automatisch onder de zogenaamde Rotterdamwet.

Woonplus voerde de instroombeperkende maatregel vorig jaar oktober in op verzoek van de gemeente. Om zo te kunnen onderzoeken of een aanvraag voor het toepassen van die Rotterdamwet in Schiedam-Oost zinvol zou zijn. Gekeken werd naar zaken als de mogelijke effecten op de leefbaarheid en de gevolgen voor de verhuurbaarheid.

Volgens monitorcijfers komen er jaarlijks meer dan tien procent MOE-landers in Schiedam bij.
Volgens monitorcijfers komen er jaarlijks meer dan tien procent MOE-landers in Schiedam bij.

De wijk Schiedam-Oost vraagt nog steeds om aandacht voor de leefbaarheid. Deze wijk blijft in dat verband de hoogste prioriteit houden, laat het college aan de gemeenteraad weten. Schiedam zal dan ook de maatregelen uit de Rotterdamwet in de volle breedte toepassen, maar voorlopig zonder de inkomenseis.

In het voorjaar worden de resultaten van de nu gestopte proef met de gemeenteraad besproken.