WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STADSGEHOORZAAL VLAARDINGEN ONTEVREDE

VLAARDINGEN- De directie van de Vlaardingse Stadsgehoorzaal denkt niet dat het theater kan draaien op een jaarlijks budget van 750.000 euro aan gemeenschapsgeld, maar het college belooft dat de functie van de Stadsgehoorzaal blijft bestaan als cultureel centrum voor de stad.
stadsgehoorzaal 2
Het stadsbestuur zet een bezuiniging van 12,5 miljoen euro door. Meerdere instellingen in de Haringstad moeten het daarom met aanzienlijk minder belastinggeld van de burgers zien te rooien. In geval van de Stadsgehoorzaal treedt het college in overleg met de Vlaardingse cultuurstichting en het culturele veld over beheer en inrichting van de nieuwe stedelijke, culturele functies in het gebouw.

Op 28 oktober kunnen de inwoners hun reacties geven op de begroting.  De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 en 6 november 2014 in de raadsvergadering. In de begroting staan de beleidsontwikkelingen voor de komende jaren met het daarbij horende financieel meerjarenperspectief. Deze begroting is de uitwerking van Voorjaarsnota 2014 zoals deze eerder dit jaar door de raad is vastgesteld en borduurt voort op het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen aan zet’.