WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

PVDA: ‘TE WEINIG HUURWONINGEN SLUISPOLDER MAASSLUIS’

maassluis 1MAASSLUIS- De PvdA in Maassluis ziet bezwaren tegen de sloop van 460 woningen in Sluispolder-West. In de plannen komen er na sloop te weinig sociale huurwoningen terug.

De PvdA wijst op afspraken in het coalitie-akkoord. Daarin staat dat het woningenbestand voor 33% moet bestaan uit huurhuizen voor de lage inkomens. Van de 322 nieuw te bouwen huizen in Sluispolder-West zijn er straks 133 sociale huurwoning. Dat is 18% van het totaal.

Volgende week beslist de gemeenteraad over de eerste fase van de sloopplannen in de Guido Gezellestraat en de Brederolaan