WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

RAAD AKKOORD: SCHIEDAM LIJDT 2,7 MILJOEN VERLIES OP STAATSLIEDENBUURT

SCHIEDAM- De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een verlies van 2,7 miljoen euro te accepteren op de grondexploitatie van de Staatsliedenbuurt in Schiedam-Nieuwland. De wijk is dringend toe aan een grondige renovatie en vernieuwing. De gemeente wil het verlies opvangen door twee reserves aan te spreken: 500.000 euro uit de reserve grondexploitaties, die bedoeld is voor het opvangen van winsten en verliezen op grondprojecten en 1.789.945 euro uit de reserve gebiedsontwikkeling, die bedoeld is voor het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de stad. Onder meer deze bedragen zijn vorige week achter gesloten deuren besproken door de raadscommissie, omdat veel van de cijfers vertrouwelijke informatie bevatten over de financiële positie van de gemeente en de onderhandelingen met andere partijen. Op veel stukken die betrekking hebben op dit project rust geheimhouding, om te voorkomen dat er concurrentiegevoelige of privacygevoelige gegevens naar buiten komen.

Een van die andere partijen is Woonplus, de grootste woningcorporatie in Schiedam, die eigenaar is van een groot deel van het woningbezit in de Staatsliedenbuurt. Woonplus is echter niet blij met de plannen van de gemeente en weigert vooralsnog mee te werken aan de herontwikkeling van de wijk. De corporatie vindt dat de gemeente te traag en te onduidelijk is over het proces en de planning van de sloop en nieuwbouw. Verhuurder Woonplus vreest dat dit niet alleen nadelig is voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt, die langer in verouderde en oncomfortabele woningen moeten blijven wonen, maar ook voor de bewoners van de naburige Nolensbuurt, die ook op een opknapbeurt wachten. Bovendien denkt Woonplus dat het tempo van de gemeente niet past bij de ambitie om in heel Schiedam duizenden nieuwe woningen te bouwen om aan de groeiende vraag te voldoen. Woonplus heeft dit standpunt eerder dit jaar al per brief kenbaar gemaakt aan het college en gewaarschuwd dat zij niet verplicht is om aan alle eisen van de gemeente te voldoen.

De Staatsliedenbuurt is een typische jaren ’60 wijk met vooral drie- en vierlaagse portiekflats en een hogere galerijflat aan de Nieuwe Damlaan. De wijk kampt met veel problemen, zoals veroudering, verloedering, criminaliteit en sociale achterstand. De gemeente en Woonplus willen daarom samen met andere partners de wijk ingrijpend veranderen. In 2021 heeft de gemeente een succesvolle subsidieaanvraag gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds, een landelijk fonds dat geld beschikbaar stelt voor het verbeteren van achterstandsbuurten. De gemeente heeft een bijdrage gekregen voor het slopen en herbouwen van sociale huurwoningen van Woonplus en voor het verduurzamen van particuliere woningen in de wijk. Het plan is om naast sociale huurwoningen ook meer woningen in het middensegment en het dure segment te bouwen, om zo meer variatie in het woningaanbod te brengen. Het totale aantal sociale huurwoningen in de wijk blijft echter gelijk, om te voorkomen dat er sociale huurders uit de wijk verdwijnen.

Om het conflict tussen de gemeente en Woonplus op te lossen, heeft het stadsbestuur al besloten om een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen. Deze bemiddelaar moet proberen om de partijen weer op één lijn te krijgen en een oplossing te vinden voor de knelpunten in het project.

Eén gedachte over “RAAD AKKOORD: SCHIEDAM LIJDT 2,7 MILJOEN VERLIES OP STAATSLIEDENBUURT

  1. Tuurlijk vinden ze een ‘onafhankelijke’ adviseur.
    Er is nog een oud-wethouder van de vvd die binnenkort zijn baan verliest. Deze man heeft veel verstand van woningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *