WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

REM OP WOKE IN DAKLOZENOPVANG VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De gemeenteraad van Vlaardingen heeft gisteravond een motie van GroenLinks, PvdA en D66 verworpen (18 stemmen tegen, 10 voor) die pleitte voor betere opvang voor dakloze LHBTIQ+’ers. De motie stelde voor om medewerkers van de daklozenopvang te trainen op LHBTIQ+ sensitief begeleiden, de veiligheid van deze groep in de opvang te verbeteren en te onderzoeken of er speciale opvangplekken nodig zijn.

De indieners van de motie wezen erop dat LHBTIQ+’ers driedubbel kwetsbaar zijn: ze zijn vaak jong en dakloos, hebben te maken met afwijzing en geweld en worstelen soms met zelfacceptatie. Ze vroegen de gemeente als regenboogstad om een volgende stap te zetten op het gebied van veiligheid en wonen voor deze groep.

De motie kreeg echter geen meerderheid in de raad. Meerdere fracties waren tegen het idee van aparte doelgroepen in de opvang. Ze vonden dat iedereen in de opvang elkaar moet accepteren en respecteren, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. ‘Voor wie anderen niet kan accepteren hoort geen plaats te zijn in de opvang’, zei een van de raadsleden. Stadsbelangen Vlaardingen wist wethouder Arnout Proos (CU-SGP) te laten verklaren dat de gesignaleerde ‘probleemgroep’ slecht enkele gevallen per jaar betreft.

De indieners van de motie wezen erop dat er in Utrecht een pilot is gestart met speciale opvangplekken voor deze groep, die positieve resultaten zou laten zien. Ze hoopten dat de gemeente alsnog bereid zou zijn om te leren van deze ervaringen en de vermeende problemen (concrete cijfers ontbraken) in de maatschappelijke opvang serieus te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *