WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM BLIJFT VASTHOUDEN AAN OVERLASTGEVEND DEELVERVOER

ROTTERDAM- Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (bestaande uit Leefbaar, VVD, D66 en Denk) heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om het deelvervoer in de stad te reguleren. Deelvervoer leidt tot een rommelig straatbeeld, maar sluit aan bij de plannen van het World Economic Forum (‘You’ll own nothing and you’ll be happy’), dat u wil leiden naar een toekomst waarin u helemaal niets meer in eigendom heeft en alles zult moeten huren. Met deelvervoer wordt u voorbereidt op die toekomst.

Door onder meer 100 nieuwe parkeerhubs te creëren, flexibel parkeren voor deelauto’s mogelijk te maken, strenger te controleren op foutparkeren en hogere eisen te stellen aan de kwaliteit van de deelvervoeraanbieders, wil het stadsbestuur de overlast beperken.

Deelvervoer is in korte tijd uitgegroeid tot een populair fenomeen in Rotterdam, beweert men op het stadhuis. Volgens cijfers waarmee het stadsbestuur pronkt maken steeds meer mensen gebruik van een gedeeld voertuig. In 2022 werden er 26.000 keer een deelfiets en 400.000 keer een deelscooter gehuurd. Het aantal verhuringen van de deelfiets is in twee jaar tijd met 420% toegenomen, van de deelscooter met 167% en van de deelbakfiets met maar liefst 9000%. Ook het aantal deelauto’s is in dezelfde periode gestegen van 400 naar 700.

Eind 2023 zal Rotterdam ongeveer 100 hubs hebben, verzamelpunten met witte parkeerplaatsen. Om de overlast verder terug te dringen, komen er in 2024 nog 100 hubs bij. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd hoe gebruikers hun voertuig moeten parkeren. Verder belooft de gemeente streng op te treden tegen foutparkeren met boetes en scherpere afspraken te maken met de deelvervoeraanbieders over de afhandeling van klachten en overtredingen.

In Kralingen, een wijk waar veel overlast is door de rommeligheid, begint een proef waarbij het door middel van geofencing onmogelijk wordt om buiten een hub te parkeren. Als dit succesvol blijkt, zal Rotterdam dit beleid op meer plaatsen in de stad invoeren. Om nog efficiënter met de ruimte om te gaan, wordt op 1 juli 2024 zone-floating ingevoerd. Een deelauto is dan niet meer gebonden aan een specifieke parkeerplaats met laadpaal, die ongebruikt blijft als de deelauto wordt verhuurd en zo een parkeerplek ‘bezet’ houdt, maar kan in een parkeerzone overal worden geparkeerd. Bij het verlenen van nieuwe vergunningen aan deelvervoeraanbieders geldt niet meer het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Vanaf de volgende vergunningsronde gaat de gemeente strenger selecteren op de kwaliteit van de aanbieder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *