WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM ERKENT IMPACT GEZONDHEID DOOR CHEMISCHE INDUSTRIE

ROTTERDAM– Het college van Rotterdam is het eens met de stelling van GroenLinks (GL) dat er meer aandacht moet komen voor de gezondheidskosten die het gevolg zijn van luchtvervuiling, veroorzaakt door de (petro)chemische industrie in het havengebied. Dit standpunt komt naar voren in reactie op schriftelijke vragen GL over de gezondheidsrisico’s door stoffen zoals fijnstof en benzeen.

Het college bevestigt de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid en zet in op verbetering van de luchtkwaliteit door strengere vergunningen en handhaving in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

De omgevingsvergunningen bevatten eisen om de uitstoot te beperken, en de DCMR houdt toezicht op de naleving ervan. Bij overtredingen kunnen waarschuwingen en boetes volgen. EU-richtlijnen, die momenteel worden herzien, stellen maximum emissies vast en het college heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend om luchtverontreiniging te verminderen en de gezondheidseffecten te verkleinen. In 2024 start onderzoek naar het aanscherpen van vergunningen bij nieuwe aanvragen, gevolgd door een herziening van bestaande vergunningen in 2025.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *