WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM GAAT MEER VOORRANG GEVEN AAN LOKALE HUURDERS

ROTTERDAM- In Rotterdam zullen meer sociale huurwoningen worden toegewezen aan mensen die een band hebben met de stad of een maatschappelijk beroep uitoefenen. Dat komt te staat in de nieuwe Verordening Woonruimteverdeling die het college van burgemeester en wethouders voorstelt aan de gemeenteraad.

De verordening maakt gebruik van de nieuwe landelijke Huisvestingswet, die sinds 1 januari 2024 meer ruimte biedt om lokaal voorrang te geven. Tot 50% van de jaarlijkse verhuringen in de sociale voorraad mag met voorrang worden verhuurd aan groepen met een lokaal, maatschappelijke of economische binding. Dat was onder de vorige wet 25%.

De gemeente Rotterdam wil deze ruimte benutten om meer Rotterdammers passend te laten wonen. Daarom heeft het college met de Rotterdamse corporaties afgesproken om meer woningen met voorrang aan Rotterdammers toe te wijzen, vooral in de bestaande voorraad en de nieuwbouw. Ook wil het college een deel van de voorrangswoningen inzetten voor het huisvesten van maatschappelijke beroepsgroepen, zoals leraren. Daarnaast wil het college de mogelijkheden van de nieuwe wet optimaal benutten door in de kleine kernen, zoals Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis, tot 50% van de woningen met voorrang toe te wijzen aan lokale bewoners.

Het college hoopt dat deze maatregelen bijdragen aan een betere doorstroming, een grotere diversiteit en een sterkere binding in de Rotterdamse wijken. De nieuwe Verordening Woonruimteverdeling regio Rotterdam (inclusief urgentieregeling) wordt op 1 juli 2024 aan de gemeenteraad aangeboden.

2 gedachten over “ROTTERDAM GAAT MEER VOORRANG GEVEN AAN LOKALE HUURDERS

  1. Dit neemt toch niemand serieus? Onder druk van een criminele organisatie (beter bekend als COA) worden 87 % van de sociale huurwoningen aan importterroristen toegewezen, dus weinig locals. Daarnaast moeten ook de Oekraïners (voor wie niets goed genoeg is) worden gehuisvest die dus niet onder het coa vallen.

  2. Tot het moment dat iemand ze voor de rechter daagt, dan blijkt het allemaal (helaas) onwettig te zijn….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *