WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM OVERWEEGT OPHEFFING ADVERTENTIEVERBOD PROSTITUEES

ROTTERDAM- In een poging om tegemoet te komen aan de wensen van zelfstandige, thuiswerkende prostituees, denkt de gemeente Rotterdam na over het opheffen van het advertentieverbod dat hen momenteel beperkt tot slechts één advertentie per 13 maanden. Deze restrictie wordt door de prostituees als een groot knelpunt ervaren, aangezien vaker adverteren onder de huidige beleidsnota als bedrijfsmatige exploitatie wordt gezien, wat een vergunning vereist, maar een vergunning voor bedrijfsmatige activiteiten in een pand met een woonbestemming wordt niet verleend.

Door de voorwaarden voor adverteren te verruimen kunnen meer prostituees legaal vanuit huis werken en degenen die dit nu al doen, zullen niet langer in overtreding zijn. De ervaringen van andere gemeenten zoals Tilburg en Hilversum, waar zelfstandige prostitutie vanuit huis is vrijgegeven of de mogelijkheden zijn verruimd, tonen aan dat de overlast niet is toegenomen en dat de relatie tussen de gemeente en prostituees is verbeterd.

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 en de invoering van een vergunningplicht, is de sector onderhevig aan strikte regels om misstanden te voorkomen. Prostituees hebben geen vergunning nodig om hun beroep uit te oefenen, maar moeten dit wel doen op een vergunde locatie of voor een vergund escortbedrijf.

De branche bevindt zich in een grijs gebied met betrekking tot thuiswerken, uitzonderingen hierop, en toezicht en handhaving. De online mogelijkheden voor adverteren en het uitvoeren van seksuele handelingen tegen betaling zijn sterk gegroeid, vooral door de lockdowns. Dit heeft geleid tot een verschuiving van het aanbod naar de onvergunde sector, waarover grote onvrede bestaat bij de vergunde bordeelhouders vanwege het gebrek aan toezicht en handhaving. Het vertrouwen in de overheid is bij deze exploitanten en bij prostituees laag, mede door het gebrek aan steun tijdens de lockdowns en het stigma op prostitutie, wat de toegang tot financiële dienstverlening, sociale zekerheid en zorg bemoeilijkt.

2 gedachten over “ROTTERDAM OVERWEEGT OPHEFFING ADVERTENTIEVERBOD PROSTITUEES

  1. Het is niet aan de gemeente om te beslissen of prostitutieadvertenties zijn toegestaan. Dit ligt toch echt buiten de bevoegdheid van de gemeenten.

    Het zou kunnen worden gezien als een geval van economisch machtsmisbruik.

  2. Ik zie her nut niet in van dit advertentieverbod. Geldt dit ook voor andere dienstverleners zoals kappers , pedicures en nagelstylistes?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *