WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAMSE BEZORGDHEID PFAS: GEEN ACUTE GEZONDHEIDSEFFECTEN

ROTTERDAM- De GGD en het stadsbestuur van Rotterdam hebben aangegeven dat de aanwezigheid van per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) geen acute gezondheidseffecten veroorzaken. Dit wordt medegedeeld aan de Partij voor de Dieren in reactie op schriftelijke vragen. Echter, PFAS worden wel geassocieerd met verschillende gezondheidsproblemen, zoals een mogelijk risico op kanker bij langdurige en veelvuldige hoge blootstelling aan PFAS.

De gemeente heeft een eerste inventarisatie van potentieel verdachte activiteiten uitgevoerd, vastgelegd in de nota bodembeleid. Er wordt gewerkt aan een verfijning van dit overzicht om specifieker te kunnen aangeven waar PFAS of PFAS-houdende producten zijn gebruikt. Dit onderzoek wordt geleid door het gemeentelijk ingenieursbureau in samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond, met afstemming met de provincie Zuid-Holland.

Het blijkt dat iedereen in Nederland meer PFAS binnenkrijgt via voeding en drinkwater dan de Toelaatbare Dagelijks Inname (TDI). Langdurige inname boven de TDI kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Extra blootstelling kan plaatsvinden via oppervlaktewater, bijvoorbeeld door inslikken tijdens zwemmen of spelen, of via groenten en fruit besproeid met dit water. Desondanks is de bijdrage van deze bronnen meestal kleiner dan de inname via voeding en drinkwater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *