WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM GAAT WERVING BOA’S VERBETEREN

SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam heeft plannen om het structurele tekort aan Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) aan te pakken. Dat wil zeggen, er komt een onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de arbeidsmarkt voor BOA’s in de regio Zuid-Holland en de specifieke redenen waarom BOA’s voor de gemeente Schiedam kiezen of juist vertrekken. Dit zou op de lange termijn moeten helpen om de gevolgen van het tekort aan BOA’s te verminderen.

Als eerste daad, zo wordt aangekondigd, zal de wervings- en selectieproces worden verbeteren door onder andere promotiemateriaal te ontwikkelen, social media in te zetten, en alternatieve sollicitatiemethoden zoals banenmarkten en speeddaten te verkennen.

Er wordt onderzocht wat de financiële consequenties zijn van een mogelijke schaalverhoging voor BOA’s. De resultaten hiervan zullen meegenomen worden in de Zomernota en in het tweede kwartaal van dit jaar zal de gemeenteraad nader geïnformeerd worden.

Volgens het stadsbestuur is de arbeidsmarkt voor BOA’s erg krap, met minimaal 9 vacatures per zoekende BOA. Slechts een kleine groep is actief op zoek naar een andere baan, terwijl een grotere groep latent openstaat voor nieuwe mogelijkheden. De voornaamste redenen voor BOA’s om te vertrekken zijn promoties elders of lang gekoesterde ambities bij andere werkgevers, zoals de politie.

Het tekort aan BOA’s kan gevolgen hebben voor een gemeente zoals Schiedam. Het tekort kan leiden tot minder toezicht en handhaving op lokale wet- en regelgeving, wat kan resulteren in een toename van overtredingen zoals parkeeroverlast, zwerfvuil, en kleine criminaliteit. De BOA’s spelen ook een rol in het aanpakken van woonoverlast. Zonder voldoende personeel kunnen klachten over geluidsoverlast, vervuiling, of andere overlastsituaties minder snel worden aangepakt. Een tekort kan er ook voor zorgen dat de politie meer druk ervaart om taken op zich te nemen die normaal gesproken door BOA’s worden uitgevoerd, wat hun capaciteit voor andere urgente zaken kan beperken.

De inzet van stadswachten begon in de tweede helft van de jaren ’80 als een werkgelegenheidsproject en evolueerde later naar de rol van Boa’s. De formele verandering van ‘onbezoldigd ambtenaar van politie’ naar ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ vond plaats in 1993. De professionalisering van deze functies heeft geleid tot een betere samenwerking met de politie en een andere inzet van middelen voor gemeentelijke veiligheidstaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *