WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHADE DOOR LINDEBOMEN LANGE HAVEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De fractie van het AOV in Schiedam sluit niet uit dat de schade aan de kademuren van de Lange Haven mede wordt veroorzaakt door de daar aanwezige lindebomen. Door de snelle groei van de wortels zouden delen van het wegdek omhoog komen. De partij maakt zich dan ook ernstige zorgen over de reconstructieplannen en de groenvoorziening van de Lange Haven. Via een aantal schriftelijke vragen aan het stadsbestuur wil het AOV weten wat de toekomst is voor deze lindebomen. Zo vraagt de fractie of herplaatsing van de bomen elders in Schiedam mogelijk is.

DSC00010
Na de Tweede Wereldoorlog zijn door de gemeente linden geplant. Snel groeiende bomen om het aanzicht van de Lange Haven te herstellen. In de oorlogsjaren was de toenmalige begroeiing verdwenen. De bomen waren of opgestookt door de noodlijdende Schiedammers, of door de bezetter gerooid.
De snelgroeiende linden herstelden het zicht aan de haven snel, maar groeiden aan de wortels ook stevig door, waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat hierdoor na verloop van tijd mede schade aan de kades is ontstaan. Duidelijk waar te nemen is dat de wortels de kades (trottoir en wegdek) in beweging brengen. Ook bewoners van de Lange Haven maken zich hier zorgen over.