WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHADE DOOR OLIEBORINGEN ROTTERDAM-CHARLOIS ‘VERWAARLOOSBAAR’

ROTTERDAM- Het stadsbestuur van Rotterdam ziet geen meerwaarde in het uitvoeren van nulmetingen om verzakkingen te kunnen toetsen in relatie tot de voortzetting van olieboringen in Rotterdam-Charlois. Dat laten burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. Over de bodemdaling in Charlois zou al voldoende bekend zijn, omdat de bodemdaling in het kader van onderhoud van de buitenruimte middels satellietmetingen wordt gemonitord. Dit geldt ook voor de zakking van de panden op Rotterdams grondgebied.

Het risico op verzakkingen wordt ‘verwaarloosbaar’ geschat, maar is er nooit 100% zekerheid. Daarnaast laat de reputatie van de overheid te wensen over als het gaat om het afhandelen van schade, stellen volksvertegenwoordigers in de raad: ‘We merken ook dat het vertrouwen in deze zelfde overheid daalt. Door representatieve steekproeven uit te voeren bij woningen op basis van bouwkundige- en geologische kenmerken kan er beter onderscheid gemaakt worden tussen de oorzaken van eventuele schade aan woningen door de olieboringen.’

Het stadsbestuur meent dat een nulmeting gericht op een pand leidt tot het leggen van een verband dat niet optreedt. Dit zou het vertrouwen in de overheid eerder schaden dan doen toenemen.

Volgens burgemeester en wethouders ontstaat bodemdaling door olie- en gaswinning door drukdaling in de gesteentelagen waaruit het olie of gas wordt gewonnen. Deze lagen liggen in het geval van het Rotterdam olieveld op een diepte van circa 1.250 tot 1.750 meter onder het maaiveld. Aan het maaiveld treedt de bodemdaling door olie- en gaswinning gelijkmatig op over een invloedsgebied van meerdere kilometers. Dit gebied wordt de bodemdalingskom genoemd. Aangezien het gaat om een vrijwel gelijkmatige daling over een groot gebied zijn de lokale effecten die tot scheefstand van panden kunnen leiden verwaarloosbaar klein, waardoor ook geen schade aan gebouwen en funderingen op kan treden. Het hele gebied zakt als het ware gelijkmatig, waardoor geen schade aan gebouwen en of funderingen optreedt. Indien onverwachts aardbevingen optreden dan worden deze vastgelegd door het KNMI netwerk van seismische meetstations.

Wilt u ook een eerlijk stemadvies? Doe dan De Echte Stemwijzer! De stellingen zijn gekoppeld aan het stemgedrag van de partijen op ingediende moties in de Tweede Kamer. Aan het einde krijgt u een resultaat op basis van het gedrag van de partijen in de Tweede Kamer en niet op basis van wat er in het partijprogramma beloofd wordt.

De echte stemwijzer vindt u HIER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *