WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM BEHAALT DIKKE VOLDOENDE

SCHIEDAM- De dienstverlening van de gemeente Schiedam scoort een ruime voldoende bij de zogenaamde Benchmarking Publiekszaken. Een klanttevredenheidsonderzoek waarbij burgers direct na het contact met de gemeente naar hun oordeel wordt gevraagd. In dit tevredenheidsonderzoek staat de Jeneverstad momenteel op een negende plaats van de circa tachtig deelnemende gemeenten.
Klantenbalie
Het onderzoek richt zich op zaken als de kwaliteit van de informatievoorziening, de wachttijden, de telefonische bereikbaarheid en de beschikbaarheid van diensten en producten.

Met de uitkomsten van het onderzoek meten en vergelijken de gemeenten hun prestaties onderling zodat ze van elkaar kunnen leren.