WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM HOUDT 6,2 MILJOEN OVER

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam meldt met trots dat het financieel boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 6,2 miljoen euroDSC00021.

‘De rekening 2013 is in evenwicht’, schrijft de gemeente. ‘De reserves zijn gegroeid, het risicoprofiel is afgenomen en het weerstandsvermogen is op orde’.

‘In 2013 is de lastenverhoging voor burgers en bedrijven beperkt gebleven. Daarnaast is volop gewerkt aan de voorbereidingen van de taken voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg, die per 2015 van het Rijk aan de gemeentes worden overgedragen. De stijging van het aantal mensen met een uitkering is beperkt gebleven.
In het kader van ‘Schiedam in beweging’ zijn randvoorwaarden vastgesteld voor de herontwikkeling van sportterreinen en woonlocaties. De nodige aandacht ging verder uit naar de historische stadskern. Zo is de entree van het Stedelijk Museum vernieuwd en is ‘het gele pand’ (Hoogstraat 85) een plaats voor initiatieven voor en door Schiedammers geworden. Er zijn initiatieven genomen om leegstand te bestrijden en de eerste stappen voor herontwikkeling van verschillende locaties zijn gezet. De heroverwegingen in de begroting 2013 hebben bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie van Schiedam’.

‘De financiële situatie in Schiedam steekt positief af tegen het landelijke beeld. Op economisch gebied zijn landelijk wel lichtpuntjes zichtbaar, maar het herstel in Nederland heeft in 2013 nog niet doorgezet. Het blijft dus belangrijk om een behoedzaam financieel beleid te blijven voeren. Heroverwegingsvoorstellen uit de begroting 2013, die nodig waren om eraan bij te dragen dat de gemeente Schiedam in financieel opzicht in rustiger vaarwater komt, zijn gerealiseerd. Om tegenvallers in de toekomst te kunnen dekken, zijn de financiële reserves verder verstrekt.
De cijfers laten zien dat de algemene reserve op voldoende niveau is en dat de grondexploitaties op orde zijn. Met andere woorden, Schiedam houdt zich financieel staande in de huidige economische ontwikkelingen in Nederland. De schuldenpositie is bij veel gemeentes en ook bij Schiedam een aandachtspunt. In het beleidsakkoord 2014-2018 is het terugbrengen van de schuldpositie als speerpunt opgenomen. De komende jaren zetten we stevig in op een verdere verbetering van het financiële huishoudboekje van Schiedam’, aldus wethouder Gouweleeuw.