WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM VERHOOGT RIOOLHEFFING MET 3%

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft het nieuwe Programma Water- en Riolering (PWR) vastgesteld voor de periode 2024 tot en met 2027, wat een jaarlijkse verhoging inhoudt van de rioolheffing met 3%. De gemeenteraad heeft vorig jaar al ingestemd met het PWR en de bijbehorende financiële kaders. Het PWR heeft een totale begroting van 56,7 miljoen euro voor de komende 4 jaar, waarvan 18,9 miljoen euro voor investeringen en 37,8 miljoen euro voor exploitatie.

Het PWR beschrijft de doelen, maatregelen en kosten voor het beheer en onderhoud van het stedelijk water en de riolering in Schiedam. Het PWR is opgesteld in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, dat zich goed kon vinden in het concept.

Het PWR richt zich op vier thema’s: wateroverlast, waterkwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie en bevat onder andere plannen voor het aanleggen van meer groen en waterberging, het verbeteren van de afvoer en zuivering van afvalwater, het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater en het verminderen van de uitstoot van de zogenaamde broeikasgassen.

Een van de uitgangspunten van het PWR is dat Schiedam bestand moet zijn tegen mogelijke zware regenbuien. Het PWR stelt dat per uur zonder overlast 60 mm regen moet kunnen vallen, waarvan 40 mm moet worden verwerkt in de openbare ruimte en 20 mm tijdelijk moet worden geborgen op het eigen terrein van bewoners en bedrijven. Dit uitgangspunt heeft richting gegeven aan nieuwbouw en projecten in de openbare ruimte. Het college heeft in de beantwoording van de vragen van de gemeenteraad verduidelijkt hoe deze verdeling tussen openbaar en particulier terrein werkt.

Eén gedachte over “SCHIEDAM VERHOOGT RIOOLHEFFING MET 3%

  1. Er staat bij u in het verslag over waterzuivering, alleen denk ik dat dit op een vergissing berust omdat de waterzuivering van bv drinkwater bij Evides plaats vind en dat het water zuiverings proces op op een natuurlijke basis plaats vind en niet dmv water pompen die door u in de verschillende gebieden geplaatst zijn. In plaats van bepaalde dingen te verzinnen om geld binnen te harken moet u toch andere argumenten bedenken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *