WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NIEUWE REGELS WEERSUBSIDIE ROTTERDAMSE VERHUURDERS

ROTTERDAM- Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben een herziene subsidieregeling vastgesteld om woningcorporaties te ondersteunen bij het beter bestand maken van hun vastgoed tegen mogelijk veranderende weersomstandigheden. De regeling is aangepast op drie punten: eerlijk speelveld, staatssteun en subsidie op basis van daadwerkelijke kosten.

De subsidieregeling, de zogenaamde ‘Klimaatadaptatie Corporaties’ is bedoeld om onder meer het areaal groen, de biodiversiteit, het watervasthoudend vermogen en de afvoer van regenwater in Rotterdam te verbeteren. Meer dan 40% van de woningen (140.000) in Rotterdam is eigendom van vier grote woningcorporaties en een aantal kleinere. Voor dit vastgoed is sinds 1 juli 2023 de subsidieregeling beschikbaar.

Na het publiceren van de nieuwe regeling, kwam naar voren dat de regeling op enkele punten moest worden aangepast. Het Rotterdamse stadsbestuur heeft daartoe een herziene subsidieregeling vastgesteld, waarin deze punten zijn aangepast.

Een van de aanpassingen is dat woningcorporaties nu meerdere malen per jaar kleinere subsidies kunnen aanvragen, in plaats van slechts eenmaal per jaar. Dit geeft hen meer flexibiliteit en maakt de regeling aantrekkelijker. Wel blijft er een maximum van 20% van het subsidieplafond per woningcorporatie per jaar gelden, om een eerlijk speelveld tussen de corporaties te waarborgen.

Een andere aanpassing is dat de subsidieregeling nu voldoet aan de staatssteunregels. In plaats van een getekende verklaring de-minimissteun, wordt nu het DAEB-vrijstellingsbesluit toegepast. Dit is een EU-regeling die het mogelijk maakt om subsidies te verlenen voor diensten van algemeen economisch belang, zoals sociale huisvesting.

De laatste aanpassing is dat de subsidie nu gebaseerd is op de kosten die gemaakt worden voor de prestatie, met een maximum per maatregel. Voorheen was de subsidie gebaseerd op de prestatie zelf, ongeacht de kosten. Dit is in het kader van de staatssteun vereisten niet wenselijk, omdat duidelijk moet zijn dat de corporaties niet meer ontvangen dan ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Corporaties vragen subsidie aan op basis van offertes (vooraf) en ontvangen de subsidie op basis van facturen (achteraf).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *