WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAMSE HUISARTSEN EN SCHOLEN HEBBEN GGZ-MEDEWERKER JEUGD

SCHIEDAM- Alle Schiedamse huisartsenpraktijken en scholen die daarvoor in aanmerking komen, hebben sinds een maand een speciale medewerker in dienst die kinderen en jongeren met psychische problemen kan helpen. Het gaat om de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg Kind en Jeugd (POH Jeugd GGZ). Dat laat het stadsbestuur weten aan de gemeenteraad (‘De formatie van de wijkteams en school is per november 2023 op meer dan 100%’). Ook de wijkteams en de scholen hebben genoeg personeel om de jeugdhulp te verzorgen. Dit zijn allemaal mensen die meteen aan de slag kunnen. De huisartsenpraktijken die nu een POH Jeugd GGZ hebben, houden die ook in 2024. Vanaf 1 januari verandert er wel iets. Dan worden alle huisartsenpraktijken opnieuw gebeld om afspraken te maken over de rol en de inzet van de POH Jeugd GGZ. Dat doet MEVIS, een organisatie die de huisartsenzorg in de regio ondersteunt. Zij werken samen met ZEL, een netwerk van huisartsen en andere zorgverleners.

De POH Jeugd GGZ is iemand die bij de huisarts werkt en kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers kan ondersteunen als ze psychische of psychosociale klachten hebben. De POH Jeugd GGZ kan zelf een korte begeleiding of behandeling geven, of zorgen dat ze naar de juiste zorg worden doorverwezen. De POH Jeugd GGZ werkt ook samen met andere organisaties in de wijk die met jeugd te maken hebben, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugdgezondheidszorg en de scholen. Het stadsbestuur zegt dat de POH Jeugd GGZ veel weet over hoe kinderen zich ontwikkelen, welke problemen ze kunnen hebben, en welke hulp daarbij past.

Schiedam wil dat de jeugdhulp zo veel mogelijk wordt gedaan door het WijkOndersteuningsTeam Schiedam (WOT). Dit is een team van verschillende professionals die samenwerken om de jeugd en hun gezinnen te helpen. De gemeente wil dat het WOT de meeste hulpvragen kan oplossen, en dat er maar weinig kinderen en jongeren naar specialistische hulp buiten het wijkteam hoeven te gaan. Het doel is dat 80% van de hulpvragen binnen het WOT wordt afgehandeld en slechts 20% wordt doorgeleid naar specialistische hulp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *