WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAMSE RAAD MOET NU BESLISSEN OVER GEMEENTELIJK VASTGOED

SCHIEDAM- Om het achterstallig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed aan te pakken, heeft de gemeente Schiedam ruim twee miljoen euro gereserveerd. Dit staat in het derde meerjaren perspectief vastgoed (MPV) dat aan de gemeenteraad is aangeboden. In MPS wordt duidelijk gemaakt wat de gemeente van plan is met haar gebouwen in 2024 en daarna, en wat ze in 2023 heeft gedaan. Het rapport wordt nog korter en duidelijker gemaakt, maar zonder iets weg te laten.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad het MPV vaststelt, anders kunnen de gevraagde beslispunten niet worden voorgelegd, zo waarschuwt wethouder Anouschka Biekman (D66). Dit kan leiden tot vertraging of uitval van de werkzaamheden. Ook kan de gemeente niet op tijd voldoen aan de wettelijke betalingen, zoals de OZB en Waterschapslasten. Dit zijn de risico’s van het niet vaststellen van het MPV.

Het MPV onderscheidt twee soorten vastgoed: kernvastgoed en strategisch vastgoed. Kernvastgoed zijn panden die de gemeente op lange termijn wil behouden, omdat ze een maatschappelijke functie hebben. Strategisch vastgoed zijn panden die de gemeente op korte termijn wil verkopen of herontwikkelen, om waarde te creëren of kosten te besparen. Het MPV geeft inzicht in welke panden tot welke soort behoren, en welke acties er nodig zijn om het vastgoed te verbeteren. In 2023 is er voor ruim een half miljoen euro aan achterstallig onderhoud uitgevoerd. Door toevoeging van een pand in de Westmolenstraat en een voorziening voor het aanpakken van de archiefbewaarplaats, is de voorziening eind 2023 weer gestegen tot bijna 1,7 miljoen euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *