WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SP HEEFT VRAGEN OVER SUBSIDIE FORT HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De SP-Statenfractie zegt onaangenaam verrast te zijn over de sluiting van het museum Fort aan den Hoek van Holland. Het museum maakt volgend de SP onderdeel uit van de erfgoedlijn Atlantikwall en de Provincie Zuid-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de museale presentatie.
Fort 3
Aan de sluiting ligt een conflict tussen de huurder Beumer Bedrijfsdiensten B.V. en de Stichting Fort aan den Hoek van Holland te grondslag. De huurder wil in het fort een hotel en restaurant openen. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen vraagt opheldering aan het Provinciebestuur.

Het museum is, volgens Vermeulen, van groot belang voor onze kennis over de donkere dagen in onze geschiedenis en moet zo vaak mogelijk open zijn voor publiek. Het fort is publiek cultuurgoed en mag niet alleen beschikbaar zijn voor commercieel gewin van de huurder.

In schriftelijke vragen wil de SP weten wat de gevolgen zijn voor de bijdrage die de Provincie en de Stichting beschikbaar hebben gesteld voor de inrichting van het museum. Verder vraagt de partij wat de Provincie kan doen om een spoedige heropening van het museum te bewerkstelligen.

Eerder deze week sprak het Atlantikwall-museum zich al kritisch uit over de toekenning van subsidie aan het fort (klik HIER), juist omdat het complex geen onderdeel zou uitmaken van de Atlantikwall.
Fort aan den Hoek van Holland 1

Bunker in Hoek van Holland en onderdeel van de  Atlantikwall.
Bunker in Hoek van Holland en onderdeel van de Atlantikwall.