WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STADSBESTUUR LEGT GEHEIMHOUDING OP CALAMITEIT ROTTERDAM

ROTTERDAM- Onder strikte geheimhouding hebben de burgemeester en wethouders van Rotterdam de gemeenteraad geïnformeerd over een serieuze calamiteit, zonder zelfs ook maar iets los te laten over welk type zaak het betreft. De informatie is gedeeld in overeenstemming met het incidentenprotocol. Op basis van het gemeentelijk beleidskader betreffende de verstrekking van publieke en geheime informatie aan de gemeenteraadraad, is voorgesteld om de geheimhouding na 10 jaar, op 28 mei 2034, opnieuw te beoordelen. Burgemeester en wethouders van Rotterdam stellen dat deze beslissing is genomen om zowel de juridische procedures als de persoonlijke belangen van de betrokkenen te beschermen.

De informatie is nu voorgelegd om te voldoen aan het incidentenprotocol, dat stelt dat dergelijke gebeurtenissen onmiddellijk gerapporteerd moeten worden aan de betrokken autoriteiten.

Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) is het opheffen van de geheimhouding noodzakelijk vanwege de gevoelige aard van de informatie, die details over betrokkenen bevat. Ongecontroleerde openbaarmaking zou hun belangen onevenredig kunnen schaden en hun persoonlijke levenssfeer kunnen schenden. Daarnaast loopt er momenteel een strafrechtelijk onderzoek. Het bekendmaken van details zou dit onderzoek kunnen bemoeilijken.

Het algemeen belang van openbaarmaking zou in dit geval niet opwegen tegen de noodzaak tot geheimhouding ter bevordering van opsporing en vervolging van strafbare feiten en de bescherming van de belangen van de betrokkenen. Het handelen zou in lijn zijn met eerder aangenomen moties en toezeggingen binnen het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma, specifiek die welke betrekking hebben op transparantie en verantwoordingsplicht bij incidenten.

Eén gedachte over “STADSBESTUUR LEGT GEHEIMHOUDING OP CALAMITEIT ROTTERDAM

  1. Dat men geen naam en toenaam van betrokkenen en of verdachten openbaar maakt kan ik enigzins begrijpen.
    Maar waarom mag men als burger en zeker inwoner van het Rijnmond Gebied niet weten aan welke ‘ramp’ we zijn ontsnapt?
    Op deze manier zaai je als lokale overheid juist angst onder de bevolking.
    Heeft het te maken met drugs, aanslagen door Rusland of andere terroristen, vliegtuigramp?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *