WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STADSBESTUUR VLAARDINGEN MOET WEER GEWEZEN WORDEN OP SUBSIDIE WINKELGEBIEDEN

VLAARDINGEN- Heeft Vlaardingen een aanvraag ingediend om subsidie van het Rijk te krijgen om hun winkelgebied aan te pakken? Die vraag legt de fractie van ONS.Vlaardingen voor aan het stadsbestuur. Frans Hoogendijk (ONS): ‘Onlangs werd bekend dat er 9 gemeenten subsidie van het Rijk krijgen om hun winkelgebied aan te pakken. Tussen 20 mei en 1 juli 2024 kunnen er voor de vierde en laatste ronde weer aanvragen worden gedaan, gaat Vlaardingen daar een aanvraag voor indienen?’

Vorig jaar november werd het gemeentebestuur ook al gewezen op een mogelijke financiële Rijksbijdrage (Impuls Aanpak Kwakkelende Winkelgebieden). Toen op initiatief van StadsBelangen Vlaardingen. De partij kwam hiervoor met een motie tijdens behandeling van de Meerjarenbegroting.

Het winkelgebied in de Vlaardingse binnenstad leidt al jaren een kwakkelend bestaan. Meerdere partijen in de raad, hebben de afgelopen jaren gepleit voor een concrete aanpak tot verbetering. Het resultaat is voorlopig een wispelturig beleid. Zo bedacht wethouder Bart Bikkers (VVD) een jaar geleden nog dat het bij nader inzien geen goed idee is om winkelpanden in zeker drie straten in het Vlaardingse centrum in te zetten voor wonen of dienstverlening. Het gaat om winkelpanden in de Waalstraat, Peperstraat en de Hoogstraat-Noord en -Zuid.
De gemeente heeft de binnenstad opgedeeld in een kernwinkelgebied met Veerplein, Korte Hoogstraat, Hoogstraat-Midden en Liesveld, en de aanloopstraten, zoals de Fransenstraat en de Kuiperstraat. Met de subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen stimuleert de gemeente winkeliers om naar het kernwinkelgebied in de binnenstad te verhuizen en vastgoedeigenaren om hun winkelpanden in het omliggende gebied te veranderen naar woningen of dienstverlening.
In de eerste periode van de uitvoering van de subsidieregeling heeft de gemeente geconstateerd dat er hernieuwde interesse is onder winkeliers om zich in het aanloopgebied te vestigen, ook omdat de gemeente hier in de openbare ruimte heeft geïnvesteerd. Daarom heeft wethouder Bikkers besloten om de subsidieregeling aan te passen en ook winkelpanden in deze straten weer geschikt te maken voor detailhandel.

De fractie van ONS.Vlaardingen vraagt zich af of deze koerswijziging wel verstandig is en of het niet beter is om juist te focussen op het versterken van het kernwinkelgebied. Ook wil de partij weten of het college op de hoogte is van de rijksregeling Impuls Aanpak Kwakkelende Winkelgebieden en of het van plan is om hier gebruik van te maken. De partij wijst erop dat deze regeling bedoeld is om gemeenten te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun winkelgebieden, bijvoorbeeld door leegstand tegen te gaan, functiemenging te stimuleren en samenwerking tussen vastgoedeigenaren te bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *